Formel M
 
 
 

Demonstrationsprojekter

Transportvaner skabes i hverdagen - og kan ændres i hverdagen. Derfor har Formel M 25 konkrete demonstrationsprojekter i de 10 deltagerkommuner - alle med samme formål: at reducere CO2-udledningen fra persontransporten ved hjælp af målrettede transportpolitiker, transportplaner og konkrete mobiltetstiltag. 

Alle demonstrationsprojekter fokuserer på at demonstrere mobilitetsplanlægning i praksis. I de konkrete projekter forventes en reduktion af CO2-udledning fra persontransporten med 10%.

Projekterne er inddelt i fem spor:

Spor 1: Mobilitetsplaner for virksomheder i lokale netværk

Spor 2: Transportpolitikker og -tiltag på store arbejdspladser

Spor 3: Mobilitetsvurdering af planer for nyudlagte områder

Spor 4: Mobilitetsløsninger for landsbyer

Spor 5: Mobilitetsplaner for hospitaler


Gate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   gate21@gate21.dk
 
   

Projektet er støttet af