Formel M
 
 
 

Formål og baggrund

Projektet Formel M er et samarbejde mellem en række transportudbydere, danske virksomheder, universiteter og kommuner i Hovedstadsområdet, Trekantsområdet og Århus med Ballerup Kommune som leadpartner. Projektet består af 25 demonstrationsprojekter fordelt på 10 deltagerkommuner og 3 hospitaler.

Formål
Projektets formål er at:

  1. Reducere de negative effekter af transport, herunder klima- og miljøbelastningen samt trængsel i lokale demonstrationsprojekter.
  2. Samle erfaringer fra kommunale projekter og hospitalsprojekter med mobilitetsstyring gennem demonstrationsprojekter i Hovedstadsregionen, Trekantsområdet og Århus. 
  3. Sikre en stærk forankring af metoden mobilitetsplanlægning på alle administrative niveauer i Danmark.

Baggrund
Danskerne transporterer sig mere og mere. Faktisk rejser den gennemsnitlige dansker hver dag 39 km. Langt størstedelen af disse kilometer tilbagelægges i privatbil med høj CO2-udledning, stigende trængsel på vejene og dårligt helbred til følge.

Det vil Formel M gøre noget ved, og opskriften hedder mobilitetsplanlægning. Formel M er sat i verden for at vise resultater og vil med mobilitetsplanlægning som instrument påvirke danskernes transportadfærd i en mere bæredygtig retning ved:

  • At reducere antallet af kilometer, der rejses.
  • At skifte til energieffektive transportformer
  • At gøre fleksible transportformer tilgængelige og attraktive

Finansiering
Budgettet er på 20 mio. kr., hvoraf Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden tilsammen har støttet med i alt 13,1 mio. kr. Det resterende beløb er finansieret af partnerne i projektet.

Partnere
Se vores partnere her >>

Tidsramme: 1. Marts 2011 - 28. februar 2014.

Kontakt:

Anna Thormann
Projektleder
Mobil: 3145 1134

anna.thormann@gate21.dk


Gate 21   |   Vognporten 2   |   DK -2620 Albertslund   |   Telefon: 4368 3400   |   gate21@gate21.dk
 
   

Projektet er støttet af